Planning Persoonlijke uitstraling en profilering

Training Persoonlijke uitstraling en profilering

€ 1495.00 excl. btw; dagarrang. € 59.00
do 15/03, do 22/03, do 29/03 (Almere)
PDF-brochure

Training Persoonlijke uitstraling en profilering

€ 1495.00 excl. btw; dagarrang. € 59.00
di 03/04, di 10/04, di 17/04 (Almere)
PDF-brochure

Training Persoonlijke uitstraling en profilering

€ 1495.00 excl. btw; dagarrang. € 59.00
do 31/05, do 07/06, do 14/06 (Almere)
PDF-brochure

Training Persoonlijke uitstraling en profilering

€ 1495.00 excl. btw; dagarrang. € 59.00
do 06/09, do 13/09, do 20/09 (Almere)
PDF-brochure

Training Persoonlijke uitstraling en profilering

€ 1495.00 excl. btw; dagarrang. € 59.00
di 30/10, di 06/11, di 13/11 (Almere)
PDF-brochure

Training Persoonlijke uitstraling en profileren

Aantal lesdagen:3 dagen
Tijden:9:30 uur - 17:00 uur
Locatie:hotellocatie te Almere
Trainingsmateriaal:inclusief
Telefonische intake:indien gewenst
Certificaat:bewijs van deelname
Competenties

Zelfvertrouwen

Ambitie

Overtuigingskracht

Flexibel gedrag

Interpersoonlijke sensitiviteit

Mondelinge presentatie

Zelfinzicht

Collegialiteit

Luisteren

Klantgerichtheid

Training Persoonlijke uitstraling en profilering

Weet u al wat voor eerste indruk u maakt; en wilt u deze indruk ook maken? Het is een bewust proces om zo over te komen zoals u wilt; professioneel, een krachtige verschijning met een doelbewuste manier van communiceren. Klopt uw houding en uitstraling met de boodschap die u wilt overbrengen of kan dit krachtiger? Waar de meesten de nadruk leggen op wat men wil zeggen, bepaalt de manier waarop je iets zegt de overtuigingskracht van de boodschap. Het gaat erom dat niet alleen de inhoud, maar ook uw lichaamstaal, het gebruik van uw stem als uw mimiek in harmonie met elkaar zijn. Dit klinkt eenvoudig, maar aangezien u in uw dagelijkse praktijk meerdere rollen door elkaar inneemt, brengt elke rol een andere passende manier van profileren en presenteren met zich mee.

Communiceert u richting uw klanten, dan spreek je over de goede vragen stellen, gericht luisteren en de wens van de klant zo snel mogelijk voor uzelf in kaart krijgen. Uw persoonlijke klantgerichtheid uit zich in de wijze waarop u met de klant communiceert en zich op de persoon afstemt waardoor deze zich open durft te stellen. In de dagelijkse samenwerking met uw collega’s kan er naast deze vaardigheden ook beroep gedaan worden op uw geduld, begrip en inlevingsvermogen. Bent u in gesprek met uw leidinggevende, dan zijn het vinden van de balans tussen actief luisteren en het op het juiste moment inspringen in het gesprek, het tonen van uw persoonlijke overtuigingskracht en het onder controle houden van uw emoties belangrijke eigenschappen.

Het niet altijd laten zien wat u voelt en denkt blijkt in de praktijk dan ook een van de grootste uitdagingen op de werkvloer. Niet omdat u niet uzelf mag zijn maar omdat het zakelijk nu eenmaal niet altijd even handig is dat iedereen ziet wat u ergens van vindt of denkt. Het ondermijnt uw onderhandelingspositie en u ontneemt uzelf de kans om eerst ergens over na te denken, voordat u uw mening geeft. Het op de juiste manier onderscheid maken tussen uw persoonlijke en zakelijke manier van communiceren is dan ook een kunst op zich. De een gaat het gemakkelijker af dan de ander maar de manier waarop u zich uit en profileert is zeer bepalend voor het bereiken van uw persoonlijke en zakelijke doelen!

In de training persoonlijke uitstraling werkt u vooral aan uw uitstraling en de manier waarop u uzelf dagelijks presenteert en profileert. U krijgt inzicht in uw zelfbeeld en in het beeld dat anderen van u hebben. U leert non-verbaal gedrag effectief in te zetten op een manier die bij u past en dan dát uit te stralen, wat u wilt. U wordt effectiever in het bereiken van uw doelen en leert uzelf met meer zelfvertrouwen te presenteren. U ontvangt de essentiële handvatten om uw eigen kracht te versterken en doelgericht in te zetten. Uw zelfbewustzijn, “hoe denk, doe en voel ik in welke situaties en waarom eigenlijk”, wordt vergroot en dat vormt de basis van de manier waarop u uzelf (zakelijk) presenteert. U leert hoe u in alle situaties, ook bij tegenslag, uw manier van communiceren zakelijk en professioneel effectief en op een natuurlijke manier op de situatie af kunt stemmen. U leert bewuste keuzes te maken en uw focus en gedrag gerichter te sturen.

Na de training heeft u zicht op uw lichaamstaal, uw persoonlijke uitstraling, uw mimiek en uw stemgebruik. U weet hoe u uw expressie kunt afstemmen op uw bedoelingen en u kent uw persoonlijke kwaliteiten en valkuilen hierin. Kortom; u weet wie u bent, waar u voor staat en vooral hoe u dat in uw persoonlijke manier van profileren kunt verweven. Met uw eigen praktijksituatie als uitgangspunt wordt er gekeken naar hoe u zich in verschillende situaties profileert en presenteert. U wordt zich bewust van uw non-verbale gedrag en u leert kritisch te kijken naar uw zelfpresentatie. U leert duidelijk en krachtig te communiceren met voldoende empatisch vermogen.

De training persoonlijke uitstraling en profilering bestaat uit drie dagen die elk een eigen thema hebben. Op de eerste dag staat u zelf centraal: bewustwording van uw huidige manier van profileren, het constructief inzetten van uw kwaliteiten en het herkennen van uw valkuilen. Op dag twee kijken we naar de interactie met anderen en de uitdagingen die u hierin tegen kunt komen. De derde dag worden een aantal gevorderde technieken extra uitgediept en komt alles samen. Door de dagen heen wordt regelmatig geanalyseerd met beeldmateriaal en praktijkoefeningen. Tevens wordt verdeeld door de dagen duidelijke feedback gegeven en ontvangen en wordt de dagelijkse praktijk van de cursisten centraal gesteld.

Hierbij komen de volgende onderwerpen aan de orde:


Programma training Persoonlijke uitstraling en profilering

Persoonlijke communicatie

 • effectieve non-verbale communicatie
 • sociale vaardigheden en empathie tonen
 • vraag- en luistertechnieken
 • observeren en analyseren
 • houding, mimiek en stemgebruik

Persoonlijke uitstraling en profilering

 • zelfvertrouwen en persoonlijke groei
 • zelfbewustwordingen overtuigingskracht
 • professionele uitstraling (stijl en kleding)
 • een assertieve en krachtige zelfpresentatie
 • effectieve profilering (houding, gevoel en emotie)
 • een servicegerichte en klantgerichte houding

Persoonlijke kracht en zelfinzicht

 • persoonlijke uitdagingen, sterkten en zwakten
 • inzetten van persoonlijke kernkwaliteiten
 • assertief en overtuigend optreden
 • professioneel feedback ontvangen
 • zelfobservatie- en analyse

Constructieve interactie

 • interactiemodel en overtuigen
 • strategische interactie met lastige mensen
 • actief luisteren en feedback geven
 • effectieve gesprekstechnieken
 • (h)erkennen van en anticiperen op signalen
 • de waarde en invloed van non-verbaal gedrag

Resultaat

Na het volgen van de praktijkgerichte training Persoonlijke uitstraling en profilering weet u welke uitstraling bij welke situatie past en kunt u uw uitstraling op een natuurlijke manier tactisch inzetten: zelfbewust maar wel toegankelijk. U bent zich bewust van uw non-verbale gedrag en de effecten ervan op anderen en u weet anderen op een constructieve manier te beïnvloeden.

U:

 • bent zich bewust van uw eigen persoonlijke uitstraling en die van anderen
 • weet hoe u uw kwaliteiten beter onder de aandacht brengt en uw valkuilen vermijdt
 • straalt meer zelfvertrouwen en overtuigingskracht uit
 • heeft inzicht in non-verbaal gedrag en u communiceert assertiever en effectiever
 • kunt onderscheid maken tussen uw persoonlijke en uw zakelijke manier van communiceren
 • presenteert uzelf op de manier die u wilt en weet welke kleding en kleuren bij u passen
 • stelt zich servicegericht op en verbetert uw (interne) klantgerichtheid

Kortom; u straalt uit wat u uit wilt stralen en u weet zich door uw zelfinzicht doelgericht te presenteren, waardoor u beter in staat bent om uw persoonlijke en zakelijke doelstellingen te realiseren. U weet hoe u uw lichaamstaal tactisch kunt inzetten, waardoor u zelfverzekerder, rustiger en overtuigender op anderen overkomt.


Doelgroep


De training Persoonlijke uitstraling en profilering is voor iedereen die zich zelfbewuster en overtuigender wil presenteren. U wilt meer inzicht krijgen in de manier waarop u overkomt en u wilt uzelf per situatie doelbewust kunnen profileren.


Persoonlijke evaluatie / aftercare

Na afloop van de training persoonlijke uitstraling en profilering is het mogelijk dat de cursist een persoonlijke evaluatie van de trainer ontvangt. Via deze evaluatie ontvangt de cursist de bevindingen van de trainer, een persoonlijke analyse evenals de leerpunten en een persoonlijk advies. Onze cursisten en hun leidinggevenden gebruiken deze evaluatie in de praktijk als een persoonlijk actieplan voor zichzelf en als leerdocument in bijvoorbeeld voortgangs- en functioneringsgesprekken. Indien u er prijs op stelt om deze evaluatie te ontvangen, kunt u dat aangeven op het inschrijfformulier.

© 2011 Training4U.nl / zie ook: www.training4u.nl, training communiceren, www.traininginassertiviteit.nl en www.trainingklantgerichtheid.nl / linkpartners